NIVEDA.INFO
Преводи и легализация
Езикова школа
Консултации
Translation in over 40 languages, legalization of all types of documents, specialized training - language and qualification, extensive employment possibilities.

УСТЕН

1. Консекутивен
2. Синхронен

ПИСМЕН

1. Информация за нови продукти
2. Международни стандарти
3. Лични документи
4. Рекламна информация
5. Бизнес кореспонденция, договори, сертификати, документи
6. Документи за участие в конкурс
7. Художествени произведения
8. Субтитри
9. Научни статии
10. Нормативни документи
11.Други

1. Административни документи
2. Дипломи и академични справки
3. Документи от съд и прокуратура
4. Банкови документи
5. Медицински документи
6. Други

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

НАЧАЛНО НИВО

Програма


УРОК ТЕКСТ РЕЧНИК ГРАМАТИКА
Урок 1 (1, 2, 3) - Числата Аз не съм дете. Ние не сме деца. Доволен ли е той? Уморени ли са те? - Определителен и неопределителен член - Глаголът “съм” в сегашно време - Лични местоимения
Урок 2 (3, 4, 5) - Числата Аз имам своята книга. Те имат своята кола. - Притежателни местоимения
Урок 3 (6) Колко е часът? – Диалог Не ядете ли хляб? Той трябва да вземе думата. - глаголи с инфинитив на -ar
Урок 4 (7) Ще се видим ли във вторник сутринта? - Диалог Той яде шоколад. Трябва да продам къщата си. Дните на седмицата - глаголи с инфинитив на -еr
Урок 5 (8) Ще прекараме ли утре деня на село? Той живее на село. Той трябва да живее на село - глаголи с инфинитив на -ir
Урок 6 (9) В кафенето Оставам в къщи Не ми харесва да ставаш късно - преговор
Урок 7 (10) Къде е метрото? Прочетете романа - повелително наклонение- положителна и отрицателна форма (I); учтива форма
Урок 8 (11) Интервю за работа Обмени си парите Научи правилника - повелително наклонение- положителна и отрицателна форма (II); учтива форма
Урок 9 (12) Какво е времето? За какво мечтаете? “мога” – сегашно време, изявително и подчинително наклонение
Урок 10 (13) Изпит Сега ли започваш? Искаш ли нещо? - сегашно време, изявително и подчинително наклонение
Урок 11 (14) На гарата Видяхте ли...? Трябва да се види - “имам” – спомагателен глагол
Урок 12 (15) На пощата Това съм аз Аз съм тук - “съм” + съществително име
Урок 13 (16) Телефонен разговор Трябва да внимаваме Вие трябва да го напишете - “има” и “трябва” – подчинително наклонение
Урок 14 (17) В магазина Той е силен, но е болен Добре е да си с нас - “съм” + прилагателно име
Урок 15 (18) В ресторанта Аз слушам родителите си Изглежда те не се подчиняват - неправилни глаголи
Урок 16 (19) В хотела Аз ви слушам - лични местоимения – непряко допълнение
Урок 17 (20) На щанда за вестници и списания Ще ми го обясните ли? - последователна употреба на две местоимения допълнение - контролен тест
Урок 18 (21) Телевизорът Не чувствам нищо Съжалявам много, че ... - сегашно време, изявително наклонение на глаголите ‘чувствам’, ‘съжалявам’, ‘ долавям’
Урок 19 (22) Пътища и автомагистрали Искам сметката Искам да продължа - сегашно време, изявително наклонение на глаголите ‘искам’, ‘изисквам’, ‘моля’
Урок 20 (23) Автобус и метро Правя винаги упражненията Не мисля, че ги правите - сегашно време, изявително наклонение на неправилни глаголи
 

Хорариум 30 учебни часа; цена 150 лв. за индивидуално обучение


контакти


Skype Me™!